En dator är ett bra redskap för kontoret och hemmet. Men som med allt annat verktyg krävs det att man vet hur man ska hantera det. Det är också viktigt i samband med införskaffning av ny programvara eller uppgradering av befintlig, att man ges möjlighet att lära sig hur programmen fungerar. Annars kan ett nytt program, som var avsedd att underlätta arbetet, bli en belastning i stället.
J-V-A PC CENTER AB kan hjälpa dig med utbildning av din personal.
 

Pågående utbildningar: