Hårddiskkrasch?

 

Din hårddisk innehåller all information som sparas i datorn, t.e.x. Worddokument, mail och kalkylark.

Efter ett hårddiskhavari kan det verka omöjligt att komma åt informationen på hårddisken. Men vi kanske kan hjälpa dig. Vi har medel att helt eller delvis återställa hårddiskar.

Kontakta J-V-A för mer information.