Säkerhetsanalys.

Hur är den med din datasäkerhet?

I dag drabbas säkerligen 1000-tals företag av virusatacker.

100-talet drabbas av intrång via Internet.

En del står utan tillgång till vital information på grund av haveri.
Bli inte en av dom!
Datasäkerhet betyder att man säkrar sig mot intrång och stöld/förlust
av viktig information.
Vi kan hjälpa dig med en säkeretsanalys och ge dig förslag till åtgärder
för att höja din säkerhetsnivå.
Varje år drabbas små och stora företag av stora ekonomiska förlustar
på grund av datorhavari, virus och intrång/stöld av information. Tänk
efter hur du skulle drabbas, om du inte kom åt något på din dator
eller om andra kom över all information på din dator.

En säkerhetsanalys är ett billigt steg mot att säkra, att du är en
av dom som klarar sig. 

 

 

 

Kontroll av datorns säkerhetsnivå:

 • Office uppdateringar
 • Windows säkerhetsuppdateringar
 • Sårbarhet i filsystem
 • Sårbarhet i brandvägg
 • Lösenordssäkerhet
 • Kontosäkerhet
 • IE-säkerhet
 • Macro-säkerhet
 • SQL-säkerhet

Antivirus:

 • Kontroll av program och uppdateringar
 • Sökning efter andra virusliknande hot

Säkerhetskopiering:

 • Genomgång av rutiner för säkerhetskopiering
 • Genomgång av hantering av media för säkerhetskopiering

 

Säkerhetsanalysen resulterar i en rapport och åtgärdsförslag.


Namn:  
Företag:  
E-post:    
Telefon:   
Jag vill: beställa säkerhetsanalys bli kontaktat för mer information.